| 08.30 - 12.30 | | 13.30 - 18.30 |

Sch 40 Boru

Sıklıkla karşılaştığımız SCH 40 boru nedir, kısaca açıklamak isteriz.

SCH nedir, SCH 40 boru ne anlama gelmektedir?

SCH, bir seri numarasının ön eki olan Amerikan çelik boru standardında görünen Schedule ifadesinin kısaltmasıdır. Schedule kelimesi dilimizde “çizelge” anlamına gelmektedir. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü tarafından benimsenen, ASME B36.10 ile temsil edilen ve “SCH” ile işaretlenmiş bir gösterge yöntemidir. Örneğin SCH 40, çizelge/tablo ASME B36.10’dan bir serinin adıdır.

 “Çizelge 40 (SCH 40)” boru duvarlarının kalınlığını (wt/wall thickness) ifade eder. Boruların kalınlığı Çizelge 10, Çizelge 40, Çizelge 80 ve Çizelge 160 arasında değişmektedir. Çelik Boru Ölçüleri

SCH 40 ve diğer değerleri hesaplama formülü nedir?

Matematiksel bir formül, projeniz için çizelge 40’ın mı yoksa çizelge 80’in mi doğru olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir.

SCH = (P/S)*1000

Bu denklemde P, borunun tasarım basıncına eşittir ve S ise tasarım sıcaklığında izin verilen malzeme gerilimi – malzemenin ne kadar strese dayanabileceğini gösterir. Birimleri genellikle Mpa olarak alınır. BASINÇ ÖLÇÜ BİRİMLERİ

Örnek olarak, borunuzun tasarım çalışma basıncı 420 birim ve S değeri 11000 birim ise, denkleminiz şöyle görünür:

(420/11000)*1000 = 38,2

38,2 sonucu tablodaki seri numarası 40’a (SCH 40) yakın olarak değerlendirilebilir ve bu ölçülerde malzeme seçimi üzerinde durulabilir.

İlgili Teknik Dokümanlar

diğer dokümanlar için Teknik Dokümanlar ı ziyaret edebilirsiniz

error: